Your browser does not support JavaScript!
banner

Love og Regler

Vi gør opmærksom på at ændring på kilometer stand på egen bil er muligt,og at det er bilejerens ansvar at oplyse det ved et evt. salg eller lignende.

Vi gør også opmærksom på at, det er strafbart ikke at oplyse om justeringen ved videresalg af bil.


 §279 For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Med Venlig Hilsen
Speedometer.dk